Oczyszczanie wody – wymiana jonowa

Zachęcamy do zapoznania się naszą ofertą zakupu urządzeń, które służą do oczyszczania wody i jej demineralizacji.

Za pomocą wymiany jonowej można selektywnie usuwać z wody wiele innych zanieczyszczeń np.: związki azotowe, metale itp. Metoda ta może służyć także do otrzymywania wody zdemineralizowanej. Ta metoda demineralizacji wymaga regeneracji złóż kwasem i zasadą.

 

Charakterystyka urządzeń:

  • urządzenia dwukolumnowe o wydajnościach od 0,18 do 1,75 m3/h,
  • sterowanie automatyczne, objętościowe lub półautomatyczne z ręczną stymulacją regeneracji,
  • zastosowane złoża jonowymienne - kationit i anionit,
  • możliwość zamontowania urządzeń pomiarowych,
  • odporne na czynniki chemiczne zbiorniki z włókien szklanych.

W ofercie posiadamy również wymienniki jonowe do usuwania azotanów o wydajnościach od 1,0 do 25 m3/h