Odżelazianie wody

W naszej ofercie znajdują się urządzenia do filtracji, zmiękczania czy odżelaziania wody firmy ECOWATER SYSTEMS, jak również urządzenia przez nas składane z komponentów światowych producentów takich jak CLACK czy STRUCTURAL.

 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na unikalne urządzenia ECOWATER SYSTEMS oznaczone symbolem: ETF AIV, których zastosowanie nie wymaga napowietrzania wody.
 

Oferujemy specjalistyczne urządzenia, które pozwalają na oczyszczanie wody, a także usuwanie żelaza i manganu. Proces odżelaziania wody można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez napowietrzenie wody i usunięcie utlenionego żelaza na złożu filtracyjnym lub przy zastosowaniu złoża katalitycznego i utleniaczy.

Do usuwania żelaza dwuwartościowego z wody można również wykorzystać proces wymiany jonowej.

 

Charakterystyka urządzeń:

  • skutecznie usuwa z wody żelazo (do 20 mg),
  • wydajność i dopuszczalna prędkość filtracji zależna od parametrów wody surowej,
  • katalityczne wytrącanie i odfiltrowanie związków żelaza,
  • automatyczna regeneracja,
  • urządzenie wyposażone w elektroniczny lub elektromechaniczny sterownik nadzorujący cykl płukania złoża.