Dezynfekcja wody lampami UV

Wprowadzanie na rynek nowoczesnych technologii z zakresu uzdatniania wody to specjalność naszej firmy. Dysponujemy m. in. specjalistycznymi urządzeniami do dezynfekcji wodywysokiej jakości lampami UV do wody. Dezynfekcja UV to proces, który polega na naświetlaniu wody falami elektromagnetycznymi emitowanymi przez promiennik UV. Dezynfekcja wody pozwala na usunięcie z niej mikroorganizmów, które mogą powodować procesy chorobotwórcze u człowieka. W procesie dezynfekcji wody wykorzystuje się promienie UV, będące częścią widma słonecznego o silnym działaniu bakteriobójczym. Dotyczy to zwłaszcza promieniowania o długości fali od 254 do 265 nm. które wnika w strukturę DNA komórek i przyczynia się do śmierci drobnoustrojów. Proces dezynfekcji wody z zastosowaniem lamp UV do wody nie wymaga stosowania chemikaliów.


Dezynfekcję stosuje się, aby usunąć z wody mikroorganizmy, które mogą spowodować u człowieka procesy chorobotwórcze. Woda może być dezynfekowana m.in. za pomocą promieni UV, które są częścią widma słonecznego o silnym działaniu bakteriobójczym. Dotyczy to w szczególności promieniowania o długości fali od 254 do 265 nm (w zakresie UV-C). Wnika ono w strukturę DNA komórek i powoduje zmiany prowadzące do śmierci drobnoustrojów.

 

Charakterystyka urządzeń do dezynfekcji wody

  • urządzenia o wydajnościach od 0,26 do 510 m3/h,
  • do 99,9 % skuteczności dezynfekcji wody,
  • naturalna metoda dezynfekcji, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych,
  • nie zmieniają smaku i zapachu wody,
  • wysoka niezawodność i skuteczność,
  • komora naświetlania wykonana ze stali szlachetnej odpornej na korozję,
  • trwałość promienników 8500 godzin pracy,
  • wyjście sygnału w podczerwieni, pozwalające na zdalne monitorowanie pracy i diagnostyki lampy UV.